Algemene voorwaarden

Authentieke Finse huisjes (Mökki's). Beleef Lapland zoals de Finnen het doen!

Persoonlijke service Reizen op maat Authentieke Finse huisjes

Algemene voorwaarden Mökki Travel

Indien je een boeking bij Mökki Travel maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Mökki Travel. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Mökki Travel gaat ervan uit dat je naast de eigen voorwaarden ook op de hoogte bent van de ANVR voorwaarden, waarmee je tevens akkoord gaat bij boeking. Daarnaast gaat Mökki Travel ervan uit dat je de reisinformatie op de website hebt gelezen.

ANVR-Reizigersvoorwaarden
Mökki Travel B.V. (KvK 73039632) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Mökki Travel B.V. (KvK 73039632) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Mökki Travel B.V. (KvK 73039632) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De navolgende bepalingen zijn door Mökki Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

BEDRIJFSINFORMATIE

De reisorganisator
Mökki Travel
Vestingwal 47a
5664 PC Geldrop

Tel : +31(0)162 244 000
e-mail: [email protected]

SGR: 3.773
ANVR: 05559

internet: www.mokkitravel.nl

Kwalificatiesysteem
Mökki Travel hanteert een eigen kwalificatiesysteem. Door middel van cijfers wordt aangegeven wat je van de kwaliteit van een bepaalde accommodatie kunt verwachten. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de faciliteiten van de accommodatie en de inrichting van de cabins en appartementen, maar ook met de sfeer en de waardering die de Mökki gasten hiervoor hebben uitgesproken. Het kan dan ook voorkomen dat Mökki Travel een accommodatie anders kwalificeert dan ter plaatse officieel is aangegeven.

Publicatie
De afgebeelde plattegronden op de website van Mökki Travel zijn tot stand gekomen in samenwerking met Google. De getoonde foto’s op de website zijn ter beschikking gesteld door de accommodatieverschaffers en een professionele fotograaf. De getoonde foto’s dienen uitsluitend tot het geven van een impressie. Omdat iedere accommodatie uniek is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie iets afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Mökki Travel nooit aansprakelijk worden gesteld. Mökki Travel behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Mökki Travel hersteld worden, zodat je altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

Privacy
Voor het boeken van een reis of het lid worden van de nieuwsbrief heeft Mökki Travel jouw gegevens nodig. Jouw gegevens worden met zorg door Mökki Travel behandeld. Jouw gegevens zullen worden verstrekt aan partijen waarmee Mökki Travel samenwerkt om de reis tot stand te laten komen, zoals de luchtvaartmaatschappij, de accommodatieverschaffer en activiteiten organisator. Jouw gegevens worden niet aan overige derden verstrekt.

Copyright
Alle publicaties van Mökki Travel zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet/intranet of op welke wijze dan ook zonder dat daar voorafgaand schriftelijke toestemming van Mökki Travel voor is gevraagd.

PRIJZEN
De vermelde prijzen op de website van Mökki Travel zijn per accommodatie en per vlucht of activiteit. Mökki Travel werkt met fluctuerende prijzen, welke gebaseerd zijn op vraag en aanbod. Hierdoor kan het soms voorkomen dat de reis die je boekt later goedkoper of wellicht duurder wordt aangeboden. Dit is in geen geval aanleiding om de prijs in jouw boeking (met terugwerkende kracht) aan te passen. Daarnaast werken wij vaak met last-minutes en aanbiedingen.

BOEKEN EN BETALEN
Op het moment dat je alle gegevens hebt doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden, beschouwt Mökki Travel dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en annuleringen worden deze voorwaarden, de ANVR-consumentenvoorwaarden en/of voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij gehanteerd. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Mökki Travel als een definitieve boeking.

ANVR-consumentenvoorwaarden
De ANVR-consumentenvoorwaarden zijn van toepassing op je boeking. Vanaf 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden. Er zijn een aantal wezenlijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de oude voorwaarden en we raden je dan ook aan om de ANVR-consumentenvoorwaarden aandachtig door te lezen.

Hoofdelijk aansprakelijk
Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk (ook voor alle anderen die hij/zij aanmeldt). Ten aanzien van minderjarige reizigers moet worden aangetoond dat ouders of voogden toestemming

Wijzigingen
Na het opmaken van de factuur kun je tot 28 dagen voor vertrek het één en ander wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Voor iedere wijziging worden €27,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten. Aanpassing van bestemming, accommodatie, reisduur of vertrekdatum wordt mogelijk als een annulering beschouwd en hierop zijn de ANVR voorwaarden van toepassing. Neem bij een wijziging contact met ons op. Wij maken dan een kostenberekening op basis waarvan je kunt beslissen of je de reis wilt wijzigen.

Vluchtwijziging bij Finnair
Voor alle wijzigingen met betrekking tot vliegreizen met Finnair worden de voorwaarden van Finnair gehanteerd.

Vluchtwijziging bij Lufthansa
Voor alle wijzigingen met betrekking tot vliegreizen Met Lufthansa worden de voorwaarden van Lufthansa gehanteerd.

Annuleringskosten
Voor annulering van de vlucht gelden de annuleringsvoorwaarden van Finnair of Lufthansa. Voor het overige (accommodatie en activiteiten) hanteren wij de volgende voorwaarden:


Indien er sprake is van een annulering, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: – bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: de volledige reissom.

Voor eigen-vervoerreizen worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
– bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
– bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. Voor specifieke annuleringsvoorwaarden verwijzen wij u tevens naar de ANVR consumentenvoorwaarden.
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Indien sprake van afwijkende voorwaarden wordt u hierop gewezen tijdens de boekingsstappen en op de factuur nadat de boeking is voldaan.

De vakantie kan op de volgende manieren geannuleerd worden:
– Stuur een e-mail met het boekingsnummer naar annulering@mökkitravel.nl. Let op dat de annulering vanuit het e-mailadres van de hoofdboeker moeten worden verstuurd.

Betalen
De aanbetaling bedraagt 50% van de prijs van de accommodatie en activiteiten en 100% van de vluchtprijs. Het saldobedrag dient zes weken voor vertrek aan Mökki Travel betaald te zijn. Wanneer je binnen zes weken voor vertrek boekt, dien je het totale bedrag in één keer over te maken.

Reisbescheiden
Je reisbescheiden bestaan uit een voucher voor de accommodatie, een voucher voor de activiteiten, vliegtickets, een routebeschrijving naar de accommodatie en algemene informatie over de plek van bestemming. Als Mökki Travel de gehele betaling heeft ontvangen worden ongeveer twee weken voor vertrek jouw reisbescheiden digitaal toegezonden, waarna je deze zelf kan uitprinten. Vergeet niet om je vliegtickets uitgeprint mee te nemen, daarmee check je in bij de incheckbalie. Heb je een lastminute met vertrek binnen één week geboekt, dan zorgen wij ervoor dat na de betaling de reisbescheiden zo snel mogelijk worden toegezonden. Je dient de gegevens op de reisbescheiden op juistheid te controleren. Indien iets niet overeenkomt met hetgeen je geboekt hebt, dan dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Mökki Travel.
Reisdocumenten
Check enige tijd voordat je vertrekt of jouw paspoort of identiteitskaart nog geldig is op het moment dat je op vakantie gaat. Ook is het belangrijk om te controleren of je een visum nodig hebt. Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen en in sommige landen dient je paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. Niets is zo vervelend als een ongeldig reisdocument op de dag van vertrek. Kijk op www.minbuza.nl voor meer informatie en details. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde jouw eigen verantwoordelijkheid. Als je geen Nederlandse nationaliteit hebt, dien je altijd bij de ambassade van het land waar je heen wilt reizen na te gaan of je een visum nodig hebt.

Verzekeringen
Je bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een eventuele reisverzekering en/of annuleringsverzekering. Mökki Travel biedt niet de mogelijkheid om direct een verzekering bij te boeken.

DE VLIEGREIS

Luchtvaartmaatschappijen
Mökki Travel vliegt naar bijna alle bestemmingen met Finnair en Lufthansa. Op alle vluchten zijn alleen Economy Class stoelen beschikbaar.

Service aan boord
Vluchten met Finnair en Lufthansa worden op basis van ‘a la carte service’ aangeboden, dit betekent dat eten/drinken voor eigen rekening zijn. Verschillende stoeltypen Op alle vluchten zijn alleen Economy Class stoelen beschikbaar. Dit is een standaard klasse.

Namen
Tijdens de boeking en op de tickets dienen de voornaam en de achternaam identiek te zijn aan het paspoort of op de ID-kaart. Op het ticket van een getrouwde vrouw is het noodzakelijk dat op het ticket en in de boeking alleen jouw meisjesnaam vermeld staat. Bij de incheckbalies kijkt men overigens alleen

naar de 1e voornaam, zoals in het paspoort vermeldt staat. Deze dient dus juist te zijn. Jouw 2e of eventuele 3e voornaam zijn dus niet nodig voor het boeken van de vlucht. Indien namen onjuist zijn geschreven of niet de juiste namen bekend zijn bij Mökki Travel, dan kun je geweigerd worden voor een vlucht. Alle gevolgen en eventuele kosten die hier uit voort vloeien zijn voor jouw eigen verantwoordelijkheid en/of rekening. Eventuele kosten voor het opnieuw toezenden of klaarleggen van juiste tickets worden doorberekend.

Vluchtschema’s
In sommige gevallen krijg je tijdens het boekingsproces de keuze uit verschillende vluchttijden of tussen een vlucht met tijden en een vlucht zonder tijden. Zowel de luchtvaartmaatschappij als Mökki Travel zal er alles aan doen om gepubliceerde tijden niet meer te wijzigen, echter we kunnen dit nooit 100% garanderen. Alle gepubliceerde vluchttijden zijn dan ook te allen tijde onder voorbehoud. Een (charter)luchtvaartmaatschappij heeft te allen tijde het recht om de vluchttijden tot op het allerlaatste moment aan te passen. Het kan dan ook voorkomen dat er kort voor vertrek of zelfs tijdens jouw vakantie nog wijzigingen zijn in jouw vluchtschema. Deze zullen dan ook aan je doorgegeven worden. Ook kan het voorkomen dat je op dag van aankomst laat arriveert, terwijl je op de dag van vertrek al weer vroeg moet vertrekken. Mökki Travel heeft hier geen enkele invloed op en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Om de kans op wijzigingen zo klein mogelijk te houden, sturen wij pas kort voor vertrek (circa één week) de tickets met het definitieve vluchtschema. Tot 10 dagen voor vertrek kunnen wij helaas geen informatie geven omtrent de vertrektijden indien deze nog niet bekend waren op het moment van boeken. Tenslotte kunnen eerder genoemde vluchtschema’s in de tussentijd veranderd zijn.

Inchecken Voor alle luchtvaartmaatschappijen dien je minimaal 2,5 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn om in te checken. De incheckbalies sluiten 45 minuten voor vertrek. Ook op de luchthaven in het buitenland dien je minimaal 2,5 uur voor vertrek aanwezig te zijn. Zorg er altijd voor dat je op tijd bent en houd ook rekening met eventuele rijen voor de incheckbalie en bij de security-controle. Indien je je vlucht mist heb je geen recht op restitutie. Op de luchthavens wordt via monitoren aangegeven bij welke balies je kunt inchecken.

Selfservice check-in
Passagiers voor de vluchten van Finnair en Lufthansa met vertrek vanaf Schiphol kunnen gebruik maken van de selfservice check-in: je kunt dus zelf inchecken met behulp van zogenaamde check-in automaten. Deze automaten vergelijken de persoonsgegevens van jouw paspoort of identiteitskaart met de gemaakte reservering. Daarna kun je zelf een stoel in het vliegtuig kiezen en wordt er automatisch een instapkaart geprint. Jouw bagage kun je afgegeven bij het bagage-afgiftepunt (drop off point). Om in te checken middels deze check-in automaten is het van cruciaal belang dat exact jouw juiste eerste voornaam + achternaam (zoals in paspoort) op het ticket staat. Ook voor de selfservice check-in geldt dat je vanaf 2,5 uur voor vertrek kunt inchecken en dat 40 minuten voor vertrek de check-in sluit.

Internet check-in
Bij Mökki Travel kun je vanaf enkele dagen voor vertrek inchecken via internet. Deze service bieden wij aan voor vluchten van Lufthansa en Finnair. Via enkele eenvoudige stappen op de site van de luchtvaartmaatschappij check je jezelf en je eventuele reisgenoten in, kies je een stoel en print je de instapkaarten uit. Op de luchthaven hoef je niet meer in de rij voor de incheckbalie te staan en alleen nog maar jouw bagage af te geven bij het zogenaamde baggage drop off point van Finnair en/of Lufthansa. Let op, je moet naast de instapkaarten ook de tickets meenemen naar de luchthaven die je van ons ontvangen hebt. Vanzelfsprekend is deze internet check-in niet verplicht, je kunt ook gewoon inchecken bij de incheckbalie of selfservice check-in. Indien voor je vlucht internet check-in mogelijk is, ontvang je hierover voor vertrek een e-mail. Internet check-in is niet mogelijk voor reisgezelschappen van meer dan 9 personen. Voor minder valide mensen worden door de luchtvaartmaatschappij vooraf stoelen gereserveerd. De internet check-in wordt door de luchtvaartmaatschappij verzorgd. Mökki Travel heeft hier geen invloed op.

Bagagelabels
Ongeveer een week voor vertrek versturen wij per post bagagelabels. Wij raden sterk aan alle bagage te voorzien van adreslabels. Het is verstandig om voor de zekerheid ook op de binnenkant van jouw koffer jouw naam en adres te vermelden.

Transfer
Bij Mökki Travel boek je een accommodatie en een vlucht. Wanneer je ervoor kiest om een vlucht bij te boeken is de transfer van de luchthaven naar de accommodatie niet inbegrepen. Er bestaat de mogelijkheid om de bus of een taxi te nemen vanaf het vliegveld naar het dorp. In je reisinformatie staat informatie over wat de dichtstbijzijnde busstop is en hoe je op eenvoudige wijze bij jou accommodatie komt.

Vertragingen
Helaas komt het soms voor dat vliegtuigen door omstandigheden vertragingen oplopen. Voor de eventuele extra kosten die als gevolg hiervan ontstaan, hanteert Mökki Travel de ANVR-voorwaarden. Vertragingen die ontstaan door overmacht kunnen Mökki Travel niet worden toegerekend.

Minder validen
Indien jij, of een van je medereizigers, een rolstoel mee wilt nemen, dan dien je dit bij boeking door te geven. Zie hiervoor de informatie bij het onderwerp bagage. Op Schiphol zijn geen drempels en alle verdiepingen zijn met liften bereikbaar. Alle schuifdeuren gaan automatisch voor je open en er zijn aangepaste toiletten. Begeleiding vanaf de incheckbalie naar de gate kun je via Mökki Travel aanvragen. Voor begeleiding vanaf de auto naar de incheckbalie kun je zelf contact opnemen met Schiphol. Bel voor meer informatie AAC (Axxicom Airport Caddy): 020-4057900. Wij raden je wel aan tijdig in te checken.

Voorwaarden voor reizen met lichaamsdeel in gipsverband
Indien je reist met een lichaamsdeel in gipsverband, dient er een medische verklaring, ondertekend door (onafhankelijke) arts, overlegd te worden bij de check-in waarin staat dat de passagier fit genoeg is om te vliegen. Als dit niet specifiek in de medische verklaring vermeldt staat moet de passagier ervoor zorgen dat het gips in de gehele lengte wordt doorgezaagd om alsnog geaccepteerd te worden voor de vlucht. Jouw gips moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, overleg dit met jouw arts.

Vliegen tijdens de zwangerschap
Voor vliegen tijdens zwangerschap zijn de voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van toepassing. Bij een zwangerschap met complicaties is het te allen tijde een vereiste dat je een doktersverklaring kan overleggen. Deze verklaring moet binnen zeven dagen voor vertrek zijn uitgegeven.

Luchthavenbelasting
Bij elke vliegreis betaal je luchthavenbelasting, deze is inbegrepen in de reissom. Indien zich onvoorziene verhogingen van vervoerskosten, belastingen, veiligheidstoeslagen en heffingen voordoen, hanteert Mökki Travel voor het eventuele doorberekenen hiervan de ANVR voorwaarden

Brandstoftoeslag Onze prijzen zijn samengesteld op basis van het prijsniveau van 2015. Met enige fluctuatie is rekening gehouden, echter niet met enorme prijsverhogingen, om je zo toch scherpe prijzen te kunnen bieden. De ANVR-reisvoorwaarden geven ons de mogelijkheid om extreme prijsstijgingen door te belasten aan de consument. Uiterlijk zes weken voor je vertrek zullen wij bekijken in hoeverre een brandstoftoeslag noodzakelijk is. Bij een prijsstijging van minimaal 10 cent per liter ten opzichte van de dieselprijs van 2016 zullen wij een brandstoftoeslag aan jou doorbelasten. Deze toeslag is dan van toepassing op alle reeds gemaakte en nog te maken boekingen. Bij genoemde stijging zal de toeslag uitkomen op € 5,- per persoon per retour, inclusief administratiekosten. Indien de dieselprijs nog hoger is, zal de toeslag naar verhouding worden aangepast.

Reisduur
Reis je met het vliegtuig dan tellen de dagen van vertrek en thuiskomst mee. Bij een 8-daagse reis ben je dus 7 nachten op de bestemming. Het kan voorkomen dat je door ongunstige vluchttijden niet de volledige reisduur op de bestemming bent. Mökki Travel heeft hier geen invloed op.

Vervoersvoorwaarden luchtvaartmaatschappijen
Mökki Travel hanteert de Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen die het vervoer feitelijk verrichten, zoals gepubliceerd op de site van de luchtvaartmaatschappijen www.finnair.com en www.lufthansa.com. Deze algemene vervoersvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien je akkoord gaat met de Mökki Travel voorwaarden ga je tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden.

DE ACCOMMODATIE

Aankomst- en vertrekdag
Over het algemeen kun je rond 15:00 uur je verblijf betrekken en dien je op de dag van vertrek voor 11:00 uur uit te checken. Per verblijf kan dit verschillen, houd hier rekening mee. Mocht je op de dag van vertrek wat langer van je verblijf gebruik willen maken, geef dit dan bij de eigenaar aan op de dag van aankomst. Zij bekijken op dat moment de mogelijkheden.

Bagagedepot
Sommige accommodaties hebben een mogelijkheid om bagage tijdelijk op te bergen op je vertrekdag. Houd er rekening mee dat dit een service van de locatie zelf is en Mökki Travel geen informatie heeft over mogelijkheden en eventuele kosten. Het achterlaten van de bagage is te allen tijde op eigen risico.

Toeristenbelasting
Bij een aantal accommodaties dient er ter plaatse nog een klein bedrag aan toeristenbelasting te worden betaald. Wanneer dit het geval is staat het onder de prijstabel op Mökki Travel aangegeven. Mökki Travel wordt niet altijd geïnformeerd over wijzigingen in de hoogte van de toeristenbelasting, de prijzen op de website zijn ook onder voorbehoud.

Borg
Bij een aantal accommodaties dient er ter plaatse borg te worden betaald. Wanneer dit het geval is staat het onder de prijstabel op de website www.mokkitravel.nl aangegeven. Deze krijg je, indien je accommodatie in orde is bevonden, bij vertrek weer retour. De afhandeling van de borg is te allen tijde een zaak tussen jezelf en de accommodatieverschaffer. De hoogte van het borgbedrag kan tussentijds wijzigen. Mökki Travel heeft hier geen enkele invloed op.

Interieur van de accommodatie
De algemene informatie en kamertype beschrijvingen op onze website zijn zo helder en eerlijk mogelijk. Omdat Mökki Travel veel authentieke plekjes aanbiedt, kan er ter plaatse onder de accommodaties een verschil zijn in ligging, oppervlakte, inrichting, uitstraling en uitzicht. Een voorkeur kan bij boeking altijd worden opgegeven, echter niet vooraf worden bevestigd. Sommige accommodaties beschikken niet over alle gemakken van thuis. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de bedden van mindere kwaliteit zijn, de badkamer minder comfortabel ingericht is, de keukeninventaris niet heel uitgebreid is en wordt er vaak gebruik gemaakt van een boiler waardoor het even kan duren voordat er weer voldoende warm water is.

Verzorging
Alle accommodaties worden aangeboden op basis van logies. Dit betekent dat enkel de overnachtingen zijn inbegrepen. De maaltijden dien je zelf te verzorgen. Bijna alle accommodaties beschikken over eigen kookgelegenheid. In de nabijheid is de mogelijkheid om boodschappen te doen. Daarnaast zijn er verschillende eetgelegenheden in de directe omgeving. Meer informatie hierover staat in de reisinformatie.

Faciliteiten
In de accommodatiebeschrijving en onder het tabje ‘faciliteiten’ kun je terugvinden over welke faciliteiten de accommodatie beschikt. Niet alle faciliteiten zijn kosteloos, specifieke informatie over eventuele kosten is te allen tijde op aanvraag te verkrijgen. Houd er rekening mee dat het kan voorkomen dat aan het begin of einde van een seizoen (een aantal van) de faciliteiten niet te gebruiken/gesloten zijn, wegens gebrek aan belangstelling. Inbraak in de accommodatie of diefstal van uw persoonlijke eigendommen liggen buiten de invloedsfeer van Mökki Travel.

Afstanden
De afstanden die vermeld staan bij de accommodaties voor het centrum, strand en bezienswaardigheden zijn altijd hemelsbreed gemeten. Dit houdt in dat de afstand te voet of per auto hiervan kan afwijken. Het is soms noodzakelijk om via trappen of hellende wegen het doel te bereiken.

Voorkeuren en essenties
Speciale wensen kunnen te allen tijde worden opgegeven bij boeking. Houd er rekening mee dat speciale wensen als voorkeur (preferentie) worden vermeld en er geen garantie kan worden gegeven. Indien er medische noodzaak (essentie) is, zullen wij ons uiterste best doen om toch de voorkeur bevestigd te krijgen. Alle informatie over voorkeuren en essenties kun je terugvinden in de ANVR-voorwaarden.

Baby meeBij het boeken van de accommodatie bestaat er de mogelijkheid om faciliteiten voor uw baby bij te boeken. Hieraan zijn kosten verbonden. Deze kosten verschillen per accommodatie en worden getoond in het boekingsproces.

Minder validen
De locaties van Mökki Travel beschikken over het algemeen niet over speciale voorzieningen voor rolstoelgebruikers en mindervaliden. Geef altijd aan Mökki Travel door als er reizigers zijn met beperkte mobiliteit, zodat de accommodatie verschaffer op de hoogte kan worden gesteld. Mökki Travel staat niet garant voor speciale voorzieningen. Vanzelfsprekend zal Mökki Travel haar uiterste best doen aan alle wensen gehoor te geven.

(Huis)dieren
Mocht je jouw (huis)dier mee willen nemen op vakantie, maak dit dan kenbaar aan Mökki Travel zodat wij kunnen na kunnen gaan of (huis)dieren welkom zijn bij de accommodatie. Voor het vervoer op de vlucht(en) worden kosten in rekening gebracht, welke je bij Mökki Travel kunt opvragen. Daarnaast dien je in het bezit te zijn van een dierenpaspoort.

Linnengoed
Bedlinnen en handdoeken worden ter plaatse verzorgd en zijn, tenzij anders vermeld onder de prijstabel, inclusief in de reissom.

TV
In de meeste accommodaties is een televisie aanwezig, waarop in sommige gevallen naast lokale zenders ook één of meerdere Nederlandse zenders te ontvangen zijn. Mökki Travel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van ontvangst en de te ontvangen zenders.

Een voorbehoud
Een vakantie in het buitenland betekent een andere cultuur en andere gewoonten. Dit is één van de aantrekkelijke aspecten van de vakantie, maar ook iets om rekening mee te houden. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat:
– in het voor- en naseizoen winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden beperkt geopend zijn;
– (warm) water en elektriciteit nog niet op het niveau zijn zoals wij dat in Nederland gewend zijn;
– je te maken hebt met ongedierte. Dit is over het algemeen niet te wijten aan onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit klimatologische omstandigheden en/of landelijke ligging;
– de accommodatie beheerders de Engelse taal niet (volledig) beheersen.

VERLOREN VOORWERPEN

Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. Mökki Travel verleent graag hulp en bijstand indien nodig. Indien je iets belangrijks bent vergeten in de accommodatie, dan kun je dat kenbaar maken aan Mökki Travel.

VACCINATIES

Je dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties te informeren of vaccinaties voor je vakantiebestemming noodzakelijk zijn. Voor actuele informatie betreffende vaccinaties en andere gegevens over gezondheid en reizen kijk je bijvoorbeeld op de site van Meditel: www.meditelopreis.nl

ONTEVREDEN OF KLACHTEN

Mocht niet de gehele vakantie volgens verwachting verlopen, meld dit dan direct ter plaatse. Indien er niemand aanwezig is bij wie je terecht kunt of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dien je nog tijdens de reis contact op te nemen met Mökki Travel zodat er hulp en bijstand geboden kan worden. Na de vakantie is het niet mogelijk om problemen op te lossen en is Mökki Travel niet verplicht de klacht in behandeling te nemen. Klachten die ten tijde van de reis zijn gemeld kunnen schriftelijk tot uiterlijk een maand na de laatste vakantiedag bij Mökki Travel worden ingediend. Voor alle informatie omtrent ontevredenheid en klachten, verwijzen wij je naar de ANVR voorwaarden.

BETROUWBAAR

SGR
Mökki Travel is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Ons lidmaatschapsnummer is ….. Al onze reizen vallen daarom onder de garantie van de SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reissom terug te krijgen als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Kijk voor meer informatie op www.sgr.nl.

ANVR
Mökki Travel is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en de brancheorganisatie voor Reisorganisatoren. Ons lidmaatschapsnummer is ….. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en controleert de kwaliteit van de reizen en de informatie daarover. Onze reizen worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Mökki Travel verwacht dat je kennis hebt genomen van deze voorwaarden. Zowel jij als Mökki Travel vinden daarin de wederzijdse rechten en plichten. Kijk voor meer informatie op www.anvr.nl.

AANSPRAKELIJKHEID BIJ VLIEGREIZEN
De aansprakelijkheidsregels waarin de EU-wetgeving en het Verdrag van Montreal toepast worden en door luchtvaartmaatschappijen overeenkomstig worden gehandhaafd zijn samengevat in een kennisgeving. Indien je akkoord gaat met de Mökki Travel voorwaarden geef je aan op de hoogte te zijn van deze kennisgeving.
Disclaimer: deze kennisgeving is vereist volgens art. 6.1 of van de EG-Verordening 889/2002. Eliza was here staat niet garant voor de volledigheid van de inhoud van deze kennisgeving.

MEDEDELING INZAKE BESCHERMING REISDATA
Ingevolge wetgeving in de USA en enkele andere landen, is Airline verplicht reisdata af te staan aan de autoriteit van deze landen, over uw reisschema vanaf het moment van reservering zoals dat bij Airline bekend is. De veiligheids-, douane- en immigratiediensten van deze landen, hebben Airline verzekerd dat de verkregen data uitsluitend voor veiligheidszaken gebruikt zal worden. Indien de reis van een passagier wordt ondernomen met een eindbestemming of een tussenlanding in een ander land dan het land van vertrek, dan kan het vervoer van die passagier onder de bepalingen vallen van de Conventie van Warschau of de Conventie van Montreal, welke in het algemeen de aansprakelijkheid van de luchtvervoerders in geval van overlijden of lichamelijk letsel evenals in geval van verlies en/of beschadiging van de bagage, beperkt.

Contractvoorwaarden
1. In de onderhavige overeenkomst betekent “reisbiljet” dit reis en bagagebiljet, of dit reisschema/ontvangstbewijs indien van toepassing in geval van een elektronisch reisbiljet, waarvan deze voorwaarden en mededelingen deel uitmaken, “vervoerder” omvat alle luchtvervoerders, die de passagier of zijn bagage krachtens de onderhavige overeenkomst vervoeren of op zich nemen te vervoeren of die enige andere dienst verrichten die verband houdt met het luchtvervoer, “elektronisch reisbiljet” betekent het Reisschema/Ontvangstbewijs uitgegeven door of namens de vervoerders, de Elektronische Coupons en, indien van toepassing, een instapdocument. “Conventie van Warschau” betekent de Conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Warschau op 12 oktober 1929, of genoemde Conventie als gewijzigd te Den Haag op 28 september 1955, al naar gelang welke van beide van toepassing is; “Conventie van Montreal” b betekend de Conventie tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer gesloten te Montreal op 28 mei 1999.

2. Vervoer krachtens de onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de regels en beperkingen betreffende aansprakelijkheid neergelegd in de Conventie van Warschau of de Conventie van Montreal tenzij zodanig vervoer niet “internationaal vervoer” is in de zin van die Conventie.

3. Voor zover niet in strijd met het voorgaande, is het vervoer evenals andere diensten verricht door elke vervoerder onderworpen aan: (i) de in het reisbiljet vermelde voorwaarden, (ii) de toepasselijke tarieven, (iii) de vervoersvoorwaarden en aanverwante voorschriften van de vervoerder, welke deel uitmaken van de onderhavige overeenkomst (en welke op verzoek verkrijgbaar zijn in het kantoor van de vervoerder), behalve bij vervoer tussen een plaats in de Verenigde Staten of Canada en een plaats daar buiten, waarvoor de in die landen van kracht zijnde tarieven en vervoersvoorwaarden gelden.

4. In geval van vervoer krachtens een charterovereenkomst geschiedt vervoer krachtens dit reisbiljet op voorwaarde dat aan de navolgende voorwaarden is voldaan: dat (a) de vlucht(en) met betrekking waartoe dit reisbiljet is afgegeven in alle opzichten geschiedt/geschieden met inachtneming van de bepalingen, verplichtingen en voorwaarden van die charterovereenkomst aangaande de vlucht(en) zoals aangegaan tussen de vervoerder en die chartermaatschappij; (b) de houder van het reisbiljet of van het reisschema/ontvangstbewijs rechtsgeldig gekwalificeerd en gerechtigd is om in overeenstemming met alle door de overheid en door de luchtvaartautoriteiten gestelde regelingen die daarop betrekking hebben en met alle van toepassing zijnde bepalingen van die charterovereenkomst als passagier met de chartervlucht in kwestie te worden vervoerd; (c) alle verplichtingen van de chartermaatschappij jegens de vervoerder in de bepalingen van de charterovereenkomst en anderszins en van de houder van het reisbiljet of van het reisschema/ontvangstbewijs jegens de chartermaatschappij rechtsgeldig zijn nagekomen.

5. De naam van de vervoerder mag afgekort worden op het reisbiljet, de volledige naam en afkorting is vermeld in de tarieven, vervoersvoorwaarden, voorschriften of dienstregelingen van de vervoerder, het adres van de vervoerder is het adres van de luchthaven van vertrek aangegeven naast de eerste afkorting van de naam van de vervoerder op het reisbiljet; de overeengekomen landingsplaatsen zijn de plaatsen aangegeven op dit reisbiljet of eventuele aanvullende reisbiljetten, of vermeld in de dienstregelingen van de vervoerder als de voor de route van de passagier vastgestelde landingsplaatsen; vervoer krachtens de onderhavige overeenkomst dat door verschillende opeenvolgende vervoerders wordt bewerkstelligd, wordt geacht één enkel vervoer te vormen.

6. Een luchtvervoerder die een reisbiljet uitgeeft voor vervoer op de lijnen van een andere luchtvervoerder, doet zulks slechts als diens agent.

7. Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van de vervoerder zal van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, werknemers en vertegenwoordigers van de vervoerder, en op eenieder wiens vliegtuig door de vervoerder wordt gebruikt voor vervoer, en op diens agenten, werknemers en vertegenwoordigers.

8. Geregistreerde bagage zal aan de houder van het bagagebiljet of bagage identificatie label worden overhandigd. In geval van schade aan bagage bij internationaal vervoer dient een klacht onmiddellijk na ontdekking van de schade en uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst schriftelijk bij de vervoerder te worden ingediend; bij vertraging dient de klacht binnen 21 dagen na de dag waarop de bagage was afgeleverd te worden ingediend.

9. De vervoerder zal naar zijn beste vermogen trachten de passagier en de bagage met redelijke spoed te vervoeren. Vervoerder zal zich inspannen geregistreerde bagage met hetzelfde luchtvaartuig als de passagier te vervoeren. Tijden vermeld in de dienstregelingen of elders worden niet gegarandeerd en maken geen deel uit van de onderhavige overeenkomst. De vervoerder is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen geschieden door andere vervoerders of met een ander vliegtuig, en is in geval van noodzaak gerechtigd de landingsplaatsen vermeld op het reisbiljet te veranderen of over te slaan. Reistijden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De vervoerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het realiseren van aansluitingen.

10. De passagier is verplicht van overheidswege gegeven reisvoorschriften na te leven, uitreis, inreis en andere vereiste documenten te tonen, en op het tijdstip aangegeven door de vervoerder op het vliegveld te verschijnen, of, als geen tijdstip is aangegeven, tijdig genoeg om de uitreisformaliteiten te kunnen vervullen.

11. Agenten, werknemers en vertegenwoordigers van de vervoerder zijn niet bevoegd enige bepaling van de onderhavige overeenkomst te veranderen, te wijzigen of terzijde te stellen.

12. Sommige overheden verbieden uitwisselbaarheid op chartervluchten, dit betekent, dat je zowel de heenreis als de terugreis met hetzelfde gezelschap dient te reizen, ongeacht het aantal geboekte reizen. De vervoerder kan verzoeken tot wijziging van de terugreis niet honoreren of aansprakelijk gehouden worden voor passagiers die hun terugvlucht hebben gemist of die hun terugreis willen vervroegen, om wat voor reden dan ook.

VERORDENING (EC) Nr. 889/2002 MEDEDELING

Beperking van aansprakelijkheid De van toepassing zijnde beperkingen van aansprakelijkheid met betrekking tot jouw reis uit te voeren door de door ons ingehuurde luchtvaartmaatschappij(en) zijn als volgt:

1. Er zijn geen financiële beperkingen met betrekking tot dood of lichamelijk letsel en de luchtvaartmaatschappij zal teneinde aan de onmiddellijke economische financiële behoefte van de persoon die tot het indienen van een verzoek tot schadevergoeding gerechtigd is een voorschot uitbetalen;

2. In geval van tenietgaan, verlies, schade aan of vertraging van bagage, 1.000 Speciale Trekkings Rechten (ongeveer 1.230 Euro). Als de waarde van de bagage groter is dan dit maximale bedrag dien je ervoor zorg te dragen dat de bagage voldoende verzekerd is vóór vertrek.

3. In geval van vertraging van jouw reis, maximaal 4.150 Speciale Trekkings Rechten (ongeveer 5.100 Euro). Deze mededeling voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Verordening van de Europese Gemeenschap (EC) nr. 889/2002.

Filteren